Novinky

Bezpečnosť potravín – ekologické, spotrebiteľské a legislatívne riešenia pre budúcnosť

27-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agropotravinársky obchod v EÚ v januári - apríli 2021

27-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Výmery ovocných sadov a predpoklad sebestačnosti produkcie ovocia na Slovensku

26-07-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Krátkodobý výhľad: pozitívne prognózy pre poľnohospodárstvo EÚ

26-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Najväčšia preventívna akcia na ochranu slovenských chovov ošípaných

23-07-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Na vidieku záleží – 285 miliónov EUR navyše zo štátneho rozpočtu pre pôdohospodárov

22-07-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Minister Vlčan považuje prechod z konvenčného pestovania k ekologickej výrobe za správny a potrebný krok

22-07-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Precízne poľnohospodárstvo v systéme ochrany rastlín

21-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje novú stratégiu na ochranu a obnovu lesov EÚ

20-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Príjem poľnohospodárskych podnikov sa za posledné desaťročie zvýšil, pričom medzi krajinami EÚ boli značné rozdiely

20-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)