Novinky

Aktuálne problémy v ochrane proti chrastavistosti a možnosti ochrany s dôrazom na zníženie potreby fungicídov

18-09-2018
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářsky, Holovousy, s. r. o.
(zdroj: Sady a vinice 3/2018, str. 22-25)

Systém obrábania pôdy vo viniciach a sadoch

17-09-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pôdohospodárska platobná agentúra už vyplatila chovateľom viac ako 4,6 milióna eur

17-09-2018
(www.mpsr.sk)

Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019

13-09-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Vplyv vysokých teplôt na produkčné parametre ošípaných

10-09-2018
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky; 2 Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Pestovateľské systémy čerešní vhodné pre výsadbu sadov s vysokou hustotou stromov

10-09-2018
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1

07-09-2018

Aktuálny stav vlastností poľnohospodárskych pôd Slovenska ako základný atribút ich úrodnosti

06-09-2018
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava – Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Signalizácia v ochrane rastlín – 32/2018 - Ochrana zemiakov pri naskladnení

05-09-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Od prvého septembra nadobúda účinnosť novela zákona o veterinárnej starostlivosti - zviera už nie je vec

04-09-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)