Novinky

Výživa: jeden z najdôležitejších faktorov zdravia

07-11-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy

Ekonomická dôležitosť znakov ošípaných v systéme trojplemenného kríženia

05-11-2018
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha-Uhříněves

Agrorezort podporí chovateľov sladkovodných rýb

05-11-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Kukurica - charakteristika hybridov (2018)

02-11-2018

Kukurica - prehľad hybridov (2018)

02-11-2018

Technologicko-chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu dojčiacich kráv

31-10-2018
NPPC – VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, júl - august 2018, str. 26-28)

Kúkoľ - zriedkavá burina

29-10-2018
NPPC – VÚA Michalovce

PPA začala vyplácať slovenským farmárom preddavky vo výške viac ako 23 miliónov eur

26-10-2018
(www.mpsr.sk)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 26.10.2018 - 01.11.2018

26-10-2018

Ozimné obilniny

26-10-2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby