Novinky

USMERNENIE MPRV SR týkajúce sa odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

16-04-2020
(www.mpsr.sk)

Mimoriadne opatrenia týkajúce sa získania odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a zmesami a dezinfekčnými prípravkami a prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov

16-04-2020
(www.slov-lex.sk)

Zmierňovanie účinkov straty biotopov na samotárske včely v poľnohospodárskych ekosystémoch

09-04-2020
(Zdroj:www.mdpi.com)

Význam a trendy pri riešení dopravy v poľnohospodárstve

09-04-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Agrorezort zvládol zabezpečiť štart kampane priamych podpôr aj počas pandémie koronavírusu

08-04-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Niektoré podrobnosti o maku

08-04-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Komisia podporuje agropotravinárske odvetvie EÚ v čase krízy spôsobenej koronavírusom

07-04-2020
(Zdroj:www.ec.europa.eu)

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SAPS v roku 2020

30-03-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Faktory ovplyvňujúce ceny prenájmu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

30-03-2020
(Zdroj:www.mdpi.com)

Zmeny v rastlinolekárskej legislatíve

27-03-2020
ÚKSÚP - OOR