Novinky

Aktuálne možnosti metabolickej testácie dojníc

11-12-2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Repka jarná hlavná alebo len náhradná plodina?

08-12-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Biotechnológie ako súčasť plemenárskej práce v chove koní

05-12-2017
Katedra fyziológie živočíchov, FBP - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017

01-12-2017

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

30-11-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2017

28-11-2017
(zdroj: www.apa.sk)

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 3. časť

27-11-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Nový zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

24-11-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2017

23-11-2017
(zdroj: www.apa.sk)

Tritikale v slovenskom obilninárstve

22-11-2017
NPPC - VÚRV - Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša