Novinky

Vývoj autonómne pracujúcej techniky pokračuje

30-12-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 23.12.2021 - 31.01.2022

27-12-2021

Agrorezort predstavil víziu moderného pôdohospodárstva na Slovensku

23-12-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Spustili sme výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur

16-12-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Termochemická konverzia biomasy na biopalivá

16-12-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agrotechnika boráku lekárskeho Borago officinalis L.

15-12-2021
1 NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; 2 Axxence Slovakia s.r.o.

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (II.)

08-12-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

686 miliónov EUR, ktoré sa majú vrátiť európskym poľnohospodárom

08-12-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Fazuľa – obľúbená slovenská strukovina

08-12-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Rok v znamení krízy v chove ošípaných

03-12-2021
Slovenská asociácia chovateľov ošípaných
(zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2021, str. 16)