Novinky

Zverejnenie výzvy č. 33/PRV/2018 pre podopatrenie 2.3 - Podpora na odbornú prípravu poradcov

13-06-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2018

13-06-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 15/2018 - Ošetrenie repky počas kvitnutia

12-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 14/2018 - Ošetrenie obilnín počas steblovania

07-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Zabudnutý strom jarabina oskorušová

06-06-2018
MENDELU- Zahradnická fakulta, Ústav ovocinárstva ZF – doktorand Lednice ČR

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 01.06.2018 - 07.06.2018

01-06-2018

Rozhodujúce parametre drevených sudov pre výrobu "barrique" vín

31-05-2018
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

Vplyv osevného postupu a hnojenia na úrodu pšenice ozimnej v dlhodobom poľnom pokuse

29-05-2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Zviera už nie je vec! Schválená novela zákona o veterinárnej starostlivosti

28-05-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Bezpečný virtuálny priestor na pomoc čmeliakom

25-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Exeter)