Novinky

Diverzita kvasiniek u odrody Rulandské šedé zo Šintavského regiónu v roku 2018

10-11-2020
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Ovocné sady v závere vegetačného obdobia

06-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Sady a vinice 5/2020, str. )

Znečisťujúce látky a skleníkové plyny z poľnohospodárskych činností

05-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Dobré životné podmienky dobytka pri zabíjaní

04-11-2020
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Zdravie a dobré životné podmienky zvierat

03-11-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Odbor výživy

Koncepcia zabezpečenia 80% sebestačnosti Slovenska v produkcii bravčového mäsa

02-11-2020
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Ing. Vojtech Brestenský, CSc. NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre; Ing. Helena Patasiová, AKS Dunajská Streda; Ing. Andrea Nemethová, DAN-SLOVAKIA AGRAR, V. Meder

Dlhodobé hnojenie ovplyvňuje pôdnu mikroflóru, zlepšuje úrodu a prospieva pôde

30-10-2020
(Zdroj: www.mdpi.com)

Príspevky EÚ a členských štátov na financovanie opatrení na boj proti zmene klímy sa v roku 2019 naďalej zvyšovali

30-10-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Rada prijala závery o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a zhodla sa na veľkej časti návrhu európskeho právneho predpisu v oblasti klímy

29-10-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Obchodné normy EÚ prispievajú k vysokým štandardom kvality agropotravinárskych výrobkov EÚ

28-10-2020
(Zdroj:www.ec.europa.eu)