Novinky

Agra poisťovňa opäť prináša inováciu

27-01-2021
Agra poisťovňa

Africký mor ošípaných už aj v Gelnici

26-01-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Otvorenie verejnej konzultácie v oblasti Systému zemepisných označení EÚ

26-01-2021
(zdroj: www.euipo.europa.eu)

Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR

26-01-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2020, str. 18-21)

Agropotravinársky obchod EÚ v období január až október 2020

26-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Význam teplotních poměrů ve vinici pro révu vinnou

22-01-2021
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

20-01-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Odchov mladých králikov

19-01-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov november 2020, str. 30-31)

Komisia zverejnila zoznam potenciálnych poľnohospodárskych postupov s podporou eko-schém

18-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Efektívny projekt CLIM VINO

15-01-2021
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
(zdroj: Vinič a víno 6/2020, str. 192-193)