Novinky

Nasýtenosť pôdy vodou na Slovensku

21-06-2021
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
(zdroj: Naše pole 5/2021, str. 64-66)

Nasadenie pásových zavlažovačov v systéme moderného zavlažovania

17-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Naše pole 5/2021, str. 68-71)

42. zasadnutie konferencie FAO 14. – 18. júna 2021

15-06-2021
(zdroj: www.fao.org)

Rôzne prístupy k hnojeniu jačmeňa jarného dusíkom

15-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Identifikácia a charakterizácia vírusov viniča hroznorodého modernými biomolekulárnymi nástrojmi

14-06-2021
Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

EÚ doviezla v roku 2020 o niečo menej ekologických agropotravinárskych výrobkov

10-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Repka ozimná - jednoduchá plodina si žiada jednoduchú agrotechniku

10-06-2021
1 Biopratex s. r. o., Prešov; 2 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko

Agro-potravinársky obchod v EÚ za január-február 2021

09-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia začala verejnú konzultáciu o preskúmaní obchodných noriem EÚ pre poľnohospodárske výrobky

09-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Spôsoby a technické zabezpečenie aplikácie tuhých PH

07-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra