Novinky

Európska únia i Slovensko trpia nedostatkom rastlinných bielkovín

29-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pestovanie levandule

28-01-2019
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Správa o mechanizme včasného varovania pre potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo

23-01-2019
(zdroj: www.fao.org)

Aktuálny stav pôdneho organického uhlíka v poľnohospodárskych pôdach Slovenska a návrh opatrení

23-01-2019
NPPC - VÚPOP Bratislava

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019

22-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrorezort sprísňuje preventívne opatrenia proti africkému moru ošípaných

18-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Výskumníci preverili kvalitu bravčového mäsa na našom trhu

18-01-2019
NPPC - VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov október 2018, str. 32-33)

Nájomcovia pozemkov majú povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom

14-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Buriny z rodu proso

09-01-2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Technologicko-chovateľské postupy pre agrolesnícke systémy chovu hovädzieho dobytka

08-01-2019
NPPC – VÚŽV Nitra