Novinky

Technika a technológie cielenej aplikácie kvapalných organických hnojív

08-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nové odrody repky olejky ozimnej

07-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave

Unikátny software pre plánovanie prevádzky poľnohospodárskej techniky

31-08-2021
AGRI-PRECISION s.r.o.

Ozimné obilniny

31-08-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Stanovenie ťažkých kovov v bielom a červenom víne

23-08-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Karanténne vrtivky na orechoch

20-08-2021
ÚKSÚP-OOR Topoľčany

Bezpečnosť potravín

20-08-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spôsoby zmierňovania negatívnych následkov vplyvu lesnej zveri na trávnych porastoch

19-08-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Agrotechnika liečivých rastlín z čeľade Lamiaceae

18-08-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Naše pole 7/2021, str. 50-53)

Nutričné zloženie mliečneho tuku dojníc na pastve

17-08-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov