Novinky

Novelizovaná STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej

28-03-2019
NPPC-VÚRV Piešťany

Ministerstvo spúšťa pozemkové úpravy

27-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nové spôsoby a techniky pre chemickú ochranu rastlín

27-03-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu

22-03-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v roku 2019 v SAPS

20-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie

18-03-2019
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Banská Bystrica; 4 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava

Africký mor ošípaných aktuálne

13-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Význam strukovín a pseudoobilovín vo výžive zvierat

13-03-2019
1 Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Komárno; 2 Odbor výživy, NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 3 Komárno

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

11-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pestovanie jarných pšeníc a jačmeňov

05-03-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre