Novinky

Úroveň obnovy techniky je v SR opäť nedostačujúca

03-07-2020
AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 4/2020, str. 22)

Siláže z jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek

03-07-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Predĺženie súčasných pravidiel SPP do konca roku 2022: neformálna dohoda o prechodnom nariadení

01-07-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Múčnatka trávová - opäť v kurze

29-06-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Nové odrody repky olejky jarnej

26-06-2020
ÚKSÚP v Bratislave

Spôsoby eliminácie strát dusíka v pôde

25-06-2020
Nitra

Zvýšená podpora poľnohospodárov EÚ postihnutých krízou COVID-19: Rada prijíma výnimočné opatrenia

25-06-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Kyjanička purpurová – nebezpečný patogén

24-06-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Ochrana prepravovaných zvierat: Parlament zriaďuje vyšetrovací výbor

22-06-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

COVID-19: Zvýšenie pomoci poľnohospodárom z fondu rozvoja vidieka

22-06-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)