Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Nutričná stabilizácia jahniat v kritických fázach rastu

16-10-2013

Súčasná úroveň chovu ošípaných v Slovenskej republike

09-10-2013

Perspektívy ultrazvukovej metódy a počítačovej analýzy obrazu pri odhade podielu intramuskulárneho tuku vo svalovine ošípaných

09-10-2013

Čo je potrebné uplatňovať vo výžive geneticky hodnotného hovädzieho dobytka

09-10-2013
(Zdroj: Slovenský chov apríl 2013)

Genetická diverzita Pinzgauského plemena na Slovensku

09-10-2013
(Zdroj: Slovenský chov február 2013)

História vzniku, charakteristika a význam zachovania nitrianskeho a zoborského králika

08-10-2013