Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Včelárstvo

Bezpečný virtuálny priestor na pomoc čmeliakom

25-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Exeter)

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018

20-02-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Celosvetový význam včiel medonosných v prírodných biotopoch zachytený v novej správe

13-02-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of California - San Diego)

Zmena klímy je hlavnou hrozbou pre čmeliaky

27-10-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Florida)

Prilákajte na poľnohospodárske polia divé včely

27-07-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Würzburg)

Ministerstvo pôdohospodárstva rozširuje možnosti poskytovania pomoci pre včelárov

18-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Používanie pesticídov ohrozuje včely medonosné

05-05-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of California San Diego)

Ak chceme zachrániť včely, ľudské správanie sa musí zmeniť

17-04-2017
(zdroj: www.agnewsfeed.com, Entomological Society of America)

Nová webová stránka pre včely – EFSA4Bees

04-03-2016

Klieštik včelí ničí včely u nás a aj u susedov

14-05-2015
(zdroj: Roľnícke noviny 12/2015, str. 34)