Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Štátna podpora - dotácie

• Štátna podpora - dotácie

Oznámenie č. 286/2015 Z. z


Účinnosť od: 31.10.2015

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa.

Podpora v sektore mlieko a bravčové mäso

Nariadenie č. 163/2015 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

program rozvoja vidieka

Nariadenie č. 76/2015 Z. z.


Účinnosť od: 15.04.2015

Nariadenie č. 76/2015 Z. z. vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

štátna podpora - oddelené priame platby

Nariadenie č. 75/2015 Z. z.


Účinnosť od: 15.04.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 75/2015 Z. z, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.

štátna podpora

Nariadenie č. 36/2015


Účinnosť od: 01.03.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

štátna podpora - priame platby

Nariadenie č. 7/2015


Účinnosť od: 01.02.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z.

podpora - prechodné vnútroštátne platby

Nariadenie č. 342/2014


Účinnosť od: 01.01.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

štátna podpora - priame platby

Oznámenie č. 368/2014


Účinnosť od: 01.01.2015

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

poskytovanie podpory

Nariadenie č. 107/2014


Účinnosť od: 01.05.2014

Nariadenie č. 107/2014 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.

štátna podpora

Nariadenie č. 19/2014


Účinnosť od: 01.03.2014

Nariadenie č. 19/2014 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.

štátna podpora - priame platby