Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Pestovanie repky jarnej

13-12-2017
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Repka jarná hlavná alebo len náhradná plodina?

08-12-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

11-10-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Nová olejnatá plodina odolná voči globálnemu otepľovaniu

04-04-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, Faculty of Science - University of Copenhagen)

Sila divých slnečníc

17-03-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)

Vybrané výsledky pokusů s mimokořenovou výživou máku setého

09-06-2016
Mendelova univerzita v Brně

Zásady hnojenia repky na jar

08-04-2016
Česká zemědělská univerzita v Praze
(zdroj: Naše pole 2/2016, str. 14-16)

Mimokořenová výživa máku setého

23-03-2016
1Mendelova univerzita v Brně; 2AGROEKO Žamberk s.r.o.

Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav slnečnice

01-12-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra

Zmeny v objemovej hmotnosti pôdy redukovanej a výkonnosti kapusty repkovej pravej f. ozimnej pestovanej rôznymi technológiami obrábania pôdy

16-10-2015
NPPC - VÚRV Piešťany