Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Odborné informácie

Ako to s „potravinovým semaforom“ naozaj bude?

16-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hodnotiaca podporná štúdia o povinnom uvádzaní označenia krajiny pôvodu pri určitých druhoch mäsa

13-11-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Návrat slovenskej diviny do obchodov

12-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Obchodné normy EÚ prispievajú k vysokým štandardom kvality agropotravinárskych výrobkov EÚ

28-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Program "Školské ovocie a mlieko"

21-10-2020
(zdroj: https://www.skolskeovocie.sk)

Svetový deň potravín

20-10-2020

Európska komisia bilancuje vzťahy v potravinovom dodávateľskom reťazci

02-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Svetový deň bezpečnosti potravín v kontexte Zelenej dohody EÚ

13-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Je v súčasnosti reálne dopestovať dostatok potravín bez použitia pesticídov?

10-08-2020
prezident Slovenskej asociácie ochrany rastlín, Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o.

Sú biopotraviny výživne hodnotnejšie a zdravšie?

27-07-2020
Nitra