Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárskej, záhradníckej i ovocinárskej výrobe (IV.)

14-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Regulovaní nekaranténni škodcovia únie na zemiakoch

12-01-2022
ÚKSÚP-Odbor ochrany rastlín Topoľčany

Rakovina zemiakov

07-01-2022
ÚKSÚP-Odbor ochrany rastlín Topoľčany

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (III.)

04-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Vírusy v ovocných sadoch a vinohradoch

04-01-2022
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Údržba aplikačných zariadení

15-12-2021

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (II.)

08-12-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (I.)

02-12-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Najvýznamnejšie choroby a škodcovia liečivých rastlín z čeľade Lamiaceae – mäta pieporná

08-11-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Upozornenie na výskyt karanténneho vírusu krúžkovitosti tabaku (Tobacco ringspot virus)

26-10-2021
ÚKSÚP-OOR