Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Biela hniloba – významná choroba olejnín

05-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trendy v technike na ochranu rastlín

10-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Múčnatka trávová - opäť v kurze

29-06-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Kyjanička purpurová – nebezpečný patogén

24-06-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Baktérie podporujúce rast rastlín (PGPB) proti hmyzu a iným poľnohospodárskym škodcom

18-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Využitie krycích plodín v ekologickom poľnohospodárstve

11-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Molička kapustová – Plutella xylostella

10-06-2020
Agrofert o.z. Agrochémia

Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom (IPM) - Školenia IPM 2019

09-06-2020

Infekčný cyklus a príznaky čiernej hniloby viniča

02-06-2020
1Eco-IPROVIN Slovakia, 2NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Projekt nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín chráni životné prostredie, zvyšuje hospodárnosť ich používania a znižuje náklady poľnohospodárov na ich zneškodnenie

02-06-2020
Slovenská asociácia ochrany rastlín