Úvod / Novinky

Novinky

Projektovanie moderných ovocných sadov

30-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mesačná správa EÚ o obchode s agropotravinárskymi výrobkami: Obchodná bilancia EÚ zostáva pozitívna

30-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Produkcia jadrovín v meniacich sa klimatických podmienkach

29-06-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Sú kravy zodpovedné za globálne otepľovanie?

27-06-2022
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenský hydrometeorologický ústav

Nové pravidlá na zníženie rizika a používania pesticídov v EÚ

24-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia navrhuje zber environmentálnych a sociálnych údajov v európskych poľnohospodárskych podnikoch

23-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Pakt pre vidiek: Európsky impulz na podporu vidieckych oblastí EÚ

22-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Opatření při kousání ocasů

21-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Práce vo vinohrade v mesiacoch jún a júl

21-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vodné zdroje v krajine pre závlahy

17-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI