Úvod / Novinky

Novinky

Perspektívy rozvoja využívania bioplynu v EÚ a na Slovensku

27-08-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra regionálnej bioenergetiky

Ekologická ochrana viniča - Ochrana voči chorobám a škodcom II. časť

22-08-2019
Bioka, s.r.o., Šenkvice
(zdroj: Vinič a víno 3/2019, str. 79 - 81)

Ekologická ochrana viniča - Výživa viniča I. časť

22-08-2019
Bioka, s.r.o., Šenkvice
(zdroj: Vinič a víno 3/2019, str. 74 - 76)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

19-08-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

19-08-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 16.08.2019 - 22.08.2019

19-08-2019

Termín vstupnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov zverejnený

13-08-2019
www.agroinstitut.sk

Predĺžený termín na registráciu konta pre získanie „Zelenej nafty 2019“ do nedele 18. augusta

13-08-2019
(zdroj: www.apa.sk)

PPA už vyplatila žiadosti o platby na veľké dobytčie jednotky za 3,2 milióna eur

13-08-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie

12-08-2019
(zdroj: www.svps.sk)