Úvod / Novinky

Novinky

Hlošina okoličnatá v našich záhonoch tak pre účel úžitkový ako i okrasný

17-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok 2019 – druhý najteplejší od roku 1880

16-01-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Súčasná situácia v oblasti prognózy a signalizácie na Slovensku

16-01-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, Slovensko / Slovakia
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. - hubovité ochorenie cícera baranieho

14-01-2020
NPPC - VÚRV Piešťany

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

10-01-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nová technológia zameraná na lepšie využitie tepelnej energie z odpadových vôd

10-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Vplyv vermikompostu získaného z rôznych bioodpadov na rast pšenice a zdravie pôdy

09-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Posúdenie udržateľnosti poľnohospodárstva v krajinách EÚ

09-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Súčasné výzvy rezistencie patogénnych húb proti fungicídom

08-01-2020
BASF SE, Agricultural Center, 67117 Limburgerhof, Nemecko / Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Integrovaná produkcia ako riešenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu

07-01-2020
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska