Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Informácie a správy

Verejná konzultácia k stratégii SPP

12-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Európsky parlament schválil svoju pozíciu k reforme SPP

26-10-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Rada EÚ schválila svoje stanovisko k budúcej SPP EÚ

21-10-2020
(Zdroj: www.consilium.europa.eu)

Prípravky na ochranu rastlín v kontexte novej poľnohospodárskej politiky

06-10-2020
MPRV SR - Sekcia poľnohospodárstva

Závery Európskej rady, 17. – 21. júla 2020 - SPP

22-07-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Predĺženie súčasných pravidiel SPP do konca roku 2022: neformálna dohoda o prechodnom nariadení

01-07-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Otázky a odpovede o rozpočte EÚ: spoločná poľnohospodárska politika a spoločná rybárska politika

04-06-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vytvorenie udržateľného potravinového systému: stratégia EÚ

29-05-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Nový spôsob práce pre budúcnosť poľnohospodárstva

27-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ako budúca SPP prispeje k Európskemu ekologickému dohovoru

22-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)