Novinky

Ochrana včely medonosnej je jednou z priorít pre poľnohospodárstvo

30-04-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Poslanci EP vyjadrili výhrady k navrhovaným opatreniam Komisie

29-04-2020
(www.euractiv.com)

Vývoj agropotravinárskeho obchodu v EÚ-27

28-04-2020
(Zdroj:www.ec.europa.eu)

Vplyv obrábania ťažkých pôd na úrody plodín

27-04-2020
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Zemepisné označenia – európske bohatstvo v hodnote 75 mld. €

27-04-2020
(zdroj: https://ec.europa.eu)

Komisia navrhuje výnimočné opatrenia na podporu agropotravinárskeho odvetvia

24-04-2020
(www.ec.europa.eu)

Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej

24-04-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Agrorezort nebude posúvať dátum podávania jednotnej žiadosti

23-04-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

SPP po roku 2020 - stručný prehľad súčasnej situácie

23-04-2020
(www.ec.europa.eu, www.europarl.europa.eu, www.euroactiv.com)

Aplikácia biostimulantov v pestovaní zemiakov

20-04-2020
ORGANIX, s.r.o. Nitra