Novinky

Stav půdy ovlivňuje vodní režim v půdě a stabilní výnosy

08-07-2021
1 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko; 2 Biopratex s.r.o., Prešov; 3 Elita semenářská a.s.

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti

08-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Legislatíva a kontrola klasifikácie jatočne opracovaných tiel HD v EÚ a SR

07-07-2021
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR
(zdroj: Slovenský chov máj 2021, str. 20-21)

Kvalita pasienkových porastov v chove dojníc

02-07-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Intervenčná stratégia - časť prvá: Ako sa zmenia priame platby?

02-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Politická dohoda o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike: spravodlivejšia, ekologickejšia, flexibilnejšia

28-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Identifikácia a kvantifikácia poľnohospodárskej fytomasy vhodnej na energetické využitie spaľovaním

25-06-2021
ÚKSÚP Bratislava, pracovisko Rovinka

Vo veľkochove pri Lučenci odhalili africký mor ošípaných, ministerstvo prijíma okamžité kroky na zastavenie nákazy

23-06-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Uhlík je palivem pro život v půde

23-06-2021
1 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko; 2 Biopratex s. r. o.

Aké množstvo emisií amoniaku a skleníkových plynov sa vyprodukovalo z chovu hospodárskych zvierat v roku 2019?

21-06-2021
1 SHMÚ; 2 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 21/2021, str. 24-25)