Novinky

Európska komisia bilancuje vzťahy v potravinovom dodávateľskom reťazci

02-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Hraboš poľný a možnosti jeho regulácie

29-09-2020
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Naše pole 6/2020, str. 22-24)

Technológie hnojenia pšenice ozimnej

29-09-2020
NPPC - VÚRV Piešťany

Vplyv prostredia a agrotechniky na zdravotný stav slnečnice

24-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Fenotypovanie plodín – trend pre zvyšovanie rastlinnej produkcie a potravinovej bezpečnosti v 21. storočí

23-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie rastlín, FAPZ

Poľnohospodárstvo 4.0 a ako ďalej?

22-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta

Zmesné palivá namiesto bionafty

18-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver? Skúste biopásy!

16-09-2020
1 SPU v Nitre - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Komisia pripravuje nové iniciatívy na podporu odvetvia ekologického poľnohospodárstva

14-09-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Transfer vedecko-výskumných poznatkov do praxe – projekt Horizont 2020 „Best4Soil“

14-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre