Novinky

Stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka k stratégii o biodiverzite

24-03-2021
(zdroj: www.euractiv.sk)

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku

23-03-2021
(zdroj: www.euractiv.sk)

Zoznam odrôd konope, ktoré možno pestovať na účely získania priamych platieb, aktualizovaný v marci 2021

23-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Informácie pre začínajúcich pestovateľov maku siateho v Slovenskej republike

23-03-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby - Výskumná šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Spoločenské súvislosti sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí

22-03-2021
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Rizikové faktory vonkajšieho prostredia pre bakteriálne mastitídy bahníc

22-03-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 VETSERVIS, s.r.o.

Signalizácia v ochrane rastlín – 11/2021

19-03-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Chránime slovenských potravinárov

17-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Cirok ako dobré krmivo pre hovädzí dobytok

17-03-2021
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Odbor výživy

Biologické spracovanie pôdy – návrat k podstate!

16-03-2021
Biopratex s.r.o.