Novinky

Virové choroby řepky

03-05-2018
Katedra ochrany rostlin, FAPPZ, ČZU Praha
(zdroj: Naše pole 3/2018, str. 14-17)

Upozornenie o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018

02-05-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznam pre žiadateľov o platbu na dobré životné podmienky zvierat - operácia zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných

02-05-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Upozornenie na končiaci sa termín predkladania jednotnej žiadosti na rok 2018

25-04-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Efektívne využívanie trávnych porastov pasením zvyšuje kvalitu pôdy

24-04-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Rothamsted Research)

Likvidace rastlin z výdrolu

24-04-2018
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně

Informácie o pôdnych mapách

23-04-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Ako sa menia vlastnosti vajec skladovaním?

17-04-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdorj: Roľnícke noviny 8/2018, str. 24)

Použitie preemergentných herbicídov v praxi

17-04-2018
NPPC – VÚRV Piešťany

Vývoj hydrostimulačného morenia na Slovensku

12-04-2018
PeWaS s.r.o.
(zdroj: Naše pole 3/2018 str. 44-45)