Novinky

Pestovateľské systémy čerešní vhodné pre výsadbu sadov s vysokou hustotou stromov

10-09-2018
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1

07-09-2018

Aktuálny stav vlastností poľnohospodárskych pôd Slovenska ako základný atribút ich úrodnosti

06-09-2018
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava – Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Signalizácia v ochrane rastlín – 32/2018 - Ochrana zemiakov pri naskladnení

05-09-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Od prvého septembra nadobúda účinnosť novela zákona o veterinárnej starostlivosti - zviera už nie je vec

04-09-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zachovanie biodiverzity – podpora života včiel

28-08-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Würzburg)

Nové odrody repky olejky

28-08-2018
ÚKSÚP Bratislava

Vlastnosti novoregistrovaných odrôd ozimnej pšenice

24-08-2018
ÚKSÚP - HOS Želiezovce

Efektívnosť výroby a predaja slepačích vajec

20-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Humínové látky, základ účinnosti rôznych kondicionérov na báze uhlíka

15-08-2018
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2 HUMAC, s.r.o.Košice