Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zmena klímy

Postupy v poľnohospodárstve na zníženie emisií z chovu hospodárskych zvierat

14-08-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ambiciózne úsilie EÚ o zmenu klímy by mohlo zvýšiť emisie vo zvyšku sveta

25-05-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Európsky parlament podporil opätovné využívanie vyčistenej odpadovej vody v poľnohospodárstve

15-05-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Komisia podporuje členské štáty pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo

11-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Odvetvie produkcie mäsa sa musí prispôsobiť klimatickým zmenám, inak bude zruinované

18-03-2020
(zdroj: www.euractiv.com)

Vplyv zmeny klímy na úrodu a bielkovinovú skladbu pšenice

12-03-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Rok 2019 – druhý najteplejší od roku 1880

16-01-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Koľko bude stáť dekarbonizácia dopravy v EÚ?

21-11-2019
(zdroj: euroactiv.com)

Nový spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z ovzdušia

31-10-2019
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Zmena klímy – vyhliadky a ciele

09-10-2019
Euractiv.com, Sciencedaily.com
(zdroje: https://www.euractiv.com; https://www.sciencedaily.com)