Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Ovce

Správanie oviec na pasienku s ohľadom na sociálne väzby jednotlivcov v stáde

27-06-2019
NPPC - VÚŽV Nitra – ÚH Trenčianska Teplá

Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie

18-03-2019
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Banská Bystrica; 4 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava

Technologicko - chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu nedojných oviec

26-11-2018
1 NPPC – VÚŽV Nitra; 2 SPU Nitra

Majú umelo odchované prvôstky zníženú schopnosť materskej starostlivosti?

04-10-2018
NPPC - VÚŽV Nitra – ÚH Trenčianska Teplá

História procesu šľachtenia slovenskej dojnej ovce

24-08-2017
1NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky

Správanie jahniat v období škôlkovania

09-06-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, pracovisko Trenčianska Teplá

Nové plemeno ovce zlepší schopnosť konkurencie Slovenska v produkcii ovčieho mlieka

29-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Kvalita ovčieho mlieka posudzovaná na základe spektra mastných kyselín

20-09-2016
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Katedra špeciálnej zootechniky; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 3 Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Pasenie, kvalita mlieka a prednosti tohto hospodárenia

15-08-2016
1 NPPC- VÚTPHP Banská Bystrica; 2 PD Dechtice
(zdroj: Slovenský chov, máj/2016, str. 14-17)

Odchov chovných jahničiek a plemenných baránkov

20-06-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, pracovisko Trenčianska Teplá