Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Pozemky – užívanie, vlastnícke vzťahy, úpravy

• Pôda a pozemky

Nariadenie č. 164/2015


Účinnosť od: 01.08.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Predpis č. 134/2015


Účinnosť od: 01.07.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z.

poskytovanie náhradných pozemkov

Nariadenie č. 416/2014


Účinnosť od: 01.01.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republikyč. 416/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.

nehnuteľnosti

Nariadenie č. 326/2013


Účinnosť od: 01.11.2013

Nariadenie č. 326/2013 ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.

poľnohospodárska pôda - odvody

Nariadenie č. 363/2012


Účinnosť od: 01.01.2013

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z.

prenajímanie, predaj, zámena a nadobúdanie nehnuteľností

Nariadenie č. 83/2011


Účinnosť od: 01.04.2011

Nariadenie vlády č. 83/2001 Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov.

poskytovanie náhradných pozemkov

Nariadenie č. 237/2010


Účinnosť od: 01.06.2010

Nariadenie č. 237/2010 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov.

náhradné pozemky

Nariadenie č. 238/2010


Účinnosť od: 01.06.2010

Nariadenie č. 238/2010 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom.

nehnuteľnosti

Ostatné č. 239/2010


Účinnosť od: 01.06.2010

Zoznam katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 351/2010
 

Zoznam katastrálnych území

Vyhláška č. 293/2008


Účinnosť od: 15.08.2008

Vyhláška č. 293/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav.

pozemkové úpravy - odborná spôsobilosť