Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Životné prostredie

· Ochrana životného prostredia

427/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.12.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska
 

vyhlásenie prírodnej rezervácie

430/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.12.2021

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

odpady a zálohovanie obalov

383/2021 Z. z.


Účinnosť od: 22.10.2021

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

trvalo udržateľný rozvoj Karpát

334/2021 Z. z.


Účinnosť od: 15.09.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
 

vyhlásenie prírodnej rezervácie

289/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové
 

vyhlásenie prírodnej rezervácie

290/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka
 

vyhlásenie prírodnej rezervácie

291/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno
 

vyhlásenie prírodnej rezervácie

292/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec
 

vyhlásenie chráneného areálu

293/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy
 

vyhlásenie chráneného areálu

294/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky
 

vyhlásenie chráneného areálu