Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Veterinárna starostlivosť

Nariadenie č. 377/2012


Účinnosť od: 01.01.2013

Nariadenie č. 377/2012 ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

ochrana zvierat

Nariadenie č. 432/2012


Účinnosť od: 01.01.2013

Nariadenie č. 432/2012 ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania.

ochrana zvierat

Vyhláška č. 436/2012


Účinnosť od: 01.01.2013

Vyhláška č. 436/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

ochrana zvierat

Nariadenie č. 290/2008


Účinnosť od: 01.01.2013

Nariadenie vlády č. 290/2008 Slovenskej republiky o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.

choroby vodných živočíchov

Nariadenie č. 735/2002


Účinnosť od: 01.11.2012

Nariadenie vlády č. 735/2002 SR, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.

minimálne normy ochrany

Nariadenie č. 238/2012


Účinnosť od: 15.09.2012

Nariadenie č. 238/2012 ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk).

opatrenia na kontrolu chorôb

Vyhláška č. 196/2012


Účinnosť od: 01.09.2012

Vyhláška č. 196/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu protokolu veterinárneho klinického skúšania, spôsobe jeho vedenia, podrobnosti o požiadavkách na veterinárne klinické skúšanie a správnu klinickú prax, o rozsahu a štruktúre údajov uvádzaných v správe o výsledkoch veterinárneho klinického skúšania a o spôsobe označovania skúšaného veterinárneho produktu a skúšaného veterinárneho lieku.

veterinárne klinické skúšanie

Vyhláška č. 206/2012


Účinnosť od: 01.08.2012

Vyhláška č. 206/2012 o identifikácii a registrácii včelstiev.

včely

Vyhláška č. 178/2012


Účinnosť od: 01.07.2012

Vyhláška č. 178/2012 o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri.

zver - farmový chov

Vyhláška č. 148/2012


Účinnosť od: 01.06.2012

Vyhláška č. 148/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.

vedľajšie živočíšne produkty