Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Zelenina

Európa sa obáva novej bakteriózy na zemiakoch

26-08-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Bôb záhradný ako zelenina

05-05-2015
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Situácia v sektore zelenina za ostatné štyri roky

31-03-2015
NPPC - VÚEPP

Skladovanie zemiakov a ochorenia zemiakov počas skladovania

04-12-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Zbierame karfiol

07-10-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Obsahové látky v zelenine a ich vlastnosti

01-07-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Vplyv významnejších chorôb na zníženie úrody a konzumnej kvality rajčiaka jedlého

18-06-2014
Univerzita J. Selyeho, Komárno - katedra biológie; SPU v Nitre - FZKI

Čo je Lagenaria alebo Indická uhorka?

09-05-2014
SPU v Nitre - FZKI

Poľná zelenina vo vybraných aspektoch pre nároky na skladovanie

07-02-2014

Rajčiak jedlý a osivo z vlastnej produkcie

07-10-2013