Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Strukoviny

Strukoviny

Prečo sa na Slovensku rozširuje pestovanie sóje

11-02-2015
NPPC Nitra - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Inokulácia osiva ako súčasť pestovania strukovín

31-03-2014

Príprava pôdy pod hrach siaty

31-03-2014

Ochrana porastov strukovín proti burinám

31-03-2014