Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Ekologická poľnohospodárska výroba v ovocných sadoch a vinohradoch v Slovenskej republike

30-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

Ochrana proti houbovým chorobám meruněk

20-09-2021
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Výmery ovocných sadov a predpoklad sebestačnosti produkcie ovocia na Slovensku

26-07-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Práce v ovocnom sade počas letných mesiacov

02-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Práce v ovocných sadoch počas apríla a mája

21-05-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ovocné výsadby počas vegetačného pokoja

14-05-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Problémy s vlnatkou krvavou

14-05-2021
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Degustace jablek v roce 2021 na VŠÚO Holovousy

16-03-2021
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR

26-01-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2020, str. 18-21)

Ekologická forma ochrany kôstkovín proti moníliovému usychaniu kvetov

11-01-2021
Výskumný a Šľachtiteľský Ústav Ovocinársky Holovousy s.r.o.