Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Odborné publikácie

Návrh systému monitorovania opeľovačov EÚ

13-01-2021
(zdroj: www.op.europa.eu)

Publikácia: Monitorovanie lesov pomocou diaľkového prieskumu

20-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Hodnotiaca štúdia o vplyve opatrení SPP na všeobecný cieľ - „Životaschopná výroba potravín“

16-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Publikácia - Potravinové cesty do roku 2030

16-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Hodnotiaca podporná štúdia o povinnom uvádzaní označenia krajiny pôvodu pri určitých druhoch mäsa

13-11-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Publikácia: Poľnohospodárska politika EÚ a zdravie

11-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Publikácia: Manuál pre integrované štatistiky fariem v EÚ

11-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Stav svetového rybolovu a akvakultúry

26-04-2019
(zdroj: www.fao.org)

Správa o mechanizme včasného varovania pre potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo

23-01-2019
(zdroj: www.fao.org)

Informácia o vydaní novej knihy - Vinařská technologie

16-11-2018
Zahradnícka fakulta, Mendelova univerzita v Brně