Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Na Slovensku zaistili od roku 2018 vyše 5 tisíc litrov ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín

17-12-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Bakteriózy zemiakov - opatrenia ÚKSÚP

12-11-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

WEBINÁR: Prieskumy škodcov po prieniku-vymedzené a nárazníkové zóny

10-11-2020
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Kalibrácia plošných postrekovačov pred začatím aplikácie

10-11-2020

Nezara viridula – nepríjemná bzdocha

22-10-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Prípravky na ochranu rastlín v kontexte novej poľnohospodárskej politiky

06-10-2020
MPRV SR - Sekcia poľnohospodárstva

Nanočastice ako potenciálne antivirotiká v poľnohospodárstve

05-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Hraboš poľný a možnosti jeho regulácie

29-09-2020
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Naše pole 6/2020, str. 22-24)

Ambrózia palinolistá - čo s ňou?

27-08-2020
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra

Prevádzka techniky na ochranu rastlín

12-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre