Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 07.05.2021 - 13.05.2021

07-05-2021

V januári 2021 bol zaznamenaný pokles agropotravinárskeho obchodu

07-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia rozširuje možnosti kontrol v rámci SPP pre rok 2021

06-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vegetačný rok zemiakov 2020 je za nami

05-05-2021
ÚKSÚP Bratislava - Skúšobná stanica Spišská Belá

Svet do poľnohospodárskej techniky investuje, my nie

04-05-2021
AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

Spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci

03-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Súčasné stratégie a ciele v oblasti zavlažovania (2. časť)

03-05-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 3/2021, str. 20-22)

Komisia chce otvorenú diskusiu o nových genomických technikách, pretože štúdia ukazuje potenciál pre udržateľné poľnohospodárstvo a potrebu novej politiky

30-04-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Kvalita najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR

30-04-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Malí rodinní poľnohospodári produkujú tretinu svetovej potravy

29-04-2021
(zdroj: www.fao.org)