Novinky

Mičovský pritvrdil v boji s africkým morom ošípaných

30-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

29-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Rimavská Sobota

28-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Podpora poľnohospodárstva daňovým zvýhodnením je v krajinách OECD bežná, no Slovensko tam nepatrí

28-07-2020
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Sú biopotraviny výživne hodnotnejšie a zdravšie?

27-07-2020
Nitra

Obvyklá výška nájomného nahnevala poľnohospodárov

24-07-2020
Slovenská poľnohospodársaj a potravinárska komora
(zdroj: Roľnícke noviny 29/2020, str.6)

Doprava a uskladnenie krmovín

24-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemické vlastnosti pôdy pri striedaní plodín v systémoch ekologického a konvenčného poľnohospodárstva

23-07-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Sejacie kombinácie a trendy ich vývoja

22-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Závery Európskej rady, 17. – 21. júla 2020 - SPP

22-07-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)