Novinky

Čo bráni tomu, aby malo Slovensko dostatok sladovníckeho jačmeňa?

14-10-2020
Združenie pestovateľov obilnín

Komisia zverejnila prieskum verejnej mienky o potravinách a poľnohospodárstve v EÚ

14-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 40/2020

14-10-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Vplyv obrábania na mikrobiálny život v pôde

13-10-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Naše pole 8/2020, str. 22-24)

Prasacia amnestia

13-10-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chlamydióza oviec na Slovensku – sérologický monitoring v rokoch 2010 až 2019

12-10-2020
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Skúšobné laboratórium Prešov

Európsky klimatický predpis

09-10-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Krátkodobý výhľad: aj keď stále zostáva veľa neistôt, perspektívy agropotravinárskeho sektoru zostávajú celkovo pozitívne

06-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Prípravky na ochranu rastlín v kontexte novej poľnohospodárskej politiky

06-10-2020
MPRV SR - Sekcia poľnohospodárstva

Nanočastice ako potenciálne antivirotiká v poľnohospodárstve

05-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)