Novinky

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Rok zdravia rastlín

13-05-2020
(Zdroj: www.efsa.europa.eu)

Komisia prijala balík opatrení na ďalšiu podporu agropotravinárskeho sektora

11-05-2020
(Zdroj: www.ec.europa.eu)

Príprava trávneho porastu v jarnom období

11-05-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Komisia podporuje členské štáty pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo

11-05-2020
(Zdroj: www.ec.europa.eu)

Slovenské šialenstvo na poli riadenia rizík

07-05-2020
Respect - Slovakia
(zdroj: Agromagazín 3/2020, str. 30 a 32)

Príroda je čoraz krutejšia, podpora poistenia môže farmárom len pomôcť!

07-05-2020
Agra poisťovňa

Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj fariem v krajinách strednej a východnej Európy a proinvestičné mechanizmy spoločnej poľnohospodárskej politiky

05-05-2020
(Zdroj:www.mdpi.com)

Poľnohospodári, ďakujeme Vám

04-05-2020
Agra poisťovňa

Prechodné obdobie pre novú SPP prinesie stabilitu poľnohospodárskemu odvetviu, ktoré zasiahla kríza spôsobená Covid-19

30-04-2020
(Zdroj: www.reneweuropegroup.eu, www.europarl.europa.eu)

Oznámenie k Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2020

30-04-2020