Novinky

Podpora propagácie európskych agropotravinárskych výrobkov s dôrazom na udržateľné poľnohospodárstvo

07-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Insekticídna ochrana v skorých vývinových fázach repky

05-01-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Komisia zverejnila odporúčania pre národné strategické plány Spoločnej poľnohospodárskej politiky

05-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Sorpčná schopnosť pôdy a faktory, ktoré ju ovplyvňujú

04-01-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Smerové mechanizmy pásových traktorov (2. časť)

31-12-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 48/2020

31-12-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Technologické spôsoby znižovania tepelnej záťaže dojníc

30-12-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prehľad podpôr poskytnutých PPA v roku 2020

18-12-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Smerové mechanizmy pásových traktorov (1. časť)

18-12-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Na Slovensku zaistili od roku 2018 vyše 5 tisíc litrov ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín

17-12-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)