Novinky

Preplňovanie vznetových motorov

02-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, technická fakulta

Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia

30-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vertikutácia – súčasť minimalizačných technológií na trávnych porastoch

29-04-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

26-04-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Stav svetového rybolovu a akvakultúry

26-04-2019
(zdroj: www.fao.org)

Pestovanie kukurice siatej pod vplyvom klimatických zmien

24-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sejačky na presnú sejbu jarných plodín

17-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

16-04-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2019

16-04-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu

15-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre