Novinky

Výzva na poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

30-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Zber a doprava krmovín

26-07-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pesticídy ovplyvňujú učenie a pamäť včiel

25-07-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, British Ecological Society)

Výroba a uskladnenie objemových krmív senážovaním

24-07-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Upozornenie o vykonaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018

20-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie

16-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – postup správneho orgánu po 30. júni 2018

16-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch

13-07-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Z výsledkov pilotných poloprevádzkových testov vplyvu pôdneho humínového preparátu HUMAC Agro na úrodu a kvalitu špeciálnych plodín

13-07-2018
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2 HUMAC, s.r.o.Košice; 3 MIR-POL Sp. Z oo. Strzyżewice

Agrotechnická realizácia integrovanej ochrany plodín

12-07-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre