Novinky

Pesticídy poškodzujú vývin mozgu včiel v larválnom štádiu

11-03-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Slnečný úpal viniča – teplo a sucho

11-03-2020
1 Vinohrady nad Váhom; 2 SPU v Nitre, Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 42-45)

Karanténni škodcovia v ovocných sadoch

10-03-2020
ÚKSÚP - OOR
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 17-19)

Poškodzovanie ovocných drevín drobnými cicavcami

05-03-2020
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 22-25)

Jačmeň siaty jarný, pšenica letná forma jarná a rôzne obrábanie pôdy

04-03-2020
NPPC – VÚRV Piešťany

Ako pomáhajú kvetinové pásy v mestách miestnym včelám?

03-03-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Mladí poľnohospodári dostanú od agrorezortu finančnú pomoc

03-03-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrorezort pomôže malým poľnohospodárom so začatím a rozvojom ich podnikateľskej činnosti

28-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Príprava pôdy a sejba jarných plodín – predpoklady úspešného pestovania

26-02-2020
NPPC – VÚRV Piešťany

Zažijeme zmenu v umelej inseminácii?

25-02-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie živočíchov