Novinky

Program "Školské ovocie a mlieko"

21-10-2020
(zdroj: https://www.skolskeovocie.sk)

Pestujeme medovku lekársku (Melissa officinalis L.)

20-10-2020
Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Politika EÚ v oblasti propagácie poľnohospodárskych potravín zvyšuje povedomie o vysokých štandardoch agropotravinárskych výrobkov EÚ

20-10-2020
(www.ec.europa.eu)

Manažment bielkovinovej výživy vo výkrme ošípaných

20-10-2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy a chovu zvierat

Skladovanie hospodárskych hnojív

19-10-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Komisia zverejnila externú štúdiu o budúcnosti hospodárskych zvierat v EÚ

19-10-2020
(www.ec.europa.eu)

Probiotiká vo výžive hydiny

14-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Čo bráni tomu, aby malo Slovensko dostatok sladovníckeho jačmeňa?

14-10-2020
Združenie pestovateľov obilnín

Komisia zverejnila prieskum verejnej mienky o potravinách a poľnohospodárstve v EÚ

14-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vplyv obrábania na mikrobiálny život v pôde

13-10-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Naše pole 8/2020, str. 22-24)