Novinky

Projekt PoliRural - na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí

24-10-2019
(zdroj: http://polirural.eu/)

Využitie termovízie v diagnostike sušiarní

23-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Gabriela Matečná odovzdala semená pôvodných slovenských rastlín do Svetovej génovej banky na Svalbarde

23-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vplyv farby a intenzity LED svetla na vyzobávanie peria a prejavy strachu v prípade nosníc chovaných v kolóniách s prirodzeným párením

22-10-2019
(zdroj:https://www.mdpi.com)

Závlaha zeleniny

21-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2019 (č. 45559/2019)

18-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk - Vestník MPRV SR čiastka 23/2019)

Vliv přípravku HUMAC Natur AFM na zdravotní stav a ukazatele užitkovosti odstavených selat

17-10-2019
HUMACON s.r.o.

Potravinoví inšpektori uskutočnili rozsiahly test na zvyšky pesticídov

17-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zmena klímy – vyhliadky a ciele

09-10-2019
(zdroje: https://www.euractiv.com; https://www.sciencedaily.com)

Progresívne brzdy, ale problematické

08-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, technická fakulta