Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Zelenina

Nad paradajkovými značkami sa zmráka

12-04-2021
GreenCoop družstvo
(zdroj: Roľnícke noviny 8/2021, str. 10)

Aká je realita slovenského zeleninárstva a zemiakarstva?

30-03-2021
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Realita slovenského zeleninárstva

28-01-2020
1Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska; 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FEM, Katedra marketingu a obchodu

Vplyv rôznych kombinácií červeného a modrého LED osvetlenia na rastové parametre a obsah pigmentu v klíčnych rastlinách rajčín pestovaných in vitro

21-11-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Závlaha zeleniny

21-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fenikel sladký – zelenina, ktorá nás zaujala

28-02-2019
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Špargľa je zelenina kráľov

23-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Spotreba, produkcia, dovoz a vývoz slovenskej zeleniny

11-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Preemergentná ochrana ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)

16-12-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Podmienky skladovania zeleniny

20-11-2015
FZKI SPU Nitra