Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Nároky plodín na dusík

03-08-2022

Ako ušetriť, alebo ako nás okolnosti nútia rozmýšľať – možno aj troška inak

26-07-2022

Charakteristika nových odrôd ďatelinovín a tráv

21-07-2022

Efektívnosť známych i menej známych opeľovačov a ich ochrana

06-07-2022

Technika na zber, dopravu a skladovanie krmovín

04-07-2022

Projektovanie moderných ovocných sadov

30-06-2022

Produkcia jadrovín v meniacich sa klimatických podmienkach

29-06-2022

Práce vo vinohrade v mesiacoch jún a júl

21-06-2022

Vodné zdroje v krajine pre závlahy

17-06-2022

Vplyv herbicídu a biostimulantov na produkciu a ekonomické výsledky jedlých zemiakov

14-06-2022
(zdroj: www.mdpi.com)