Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 05.08.2022 - 12.08.2022

05-08-2022

Signalizácia v ochrane rastlín – 31/2022

05-08-2022
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 30/2022

03-08-2022
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Nároky plodín na dusík

03-08-2022

Péče o narozená selata

29-07-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Jadrové technológie pre odolnejšie poľnohospodárstvo

29-07-2022
(zdroj: www.fao.org)

Zdravie zvierat je dôležité pre zníženie emisií skleníkových plynov

27-07-2022
(zdroj: www.fao.org)

Ako ušetriť, alebo ako nás okolnosti nútia rozmýšľať – možno aj troška inak

26-07-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky

Komisia navrhla dočasnú krátkodobú výnimku z niektorých pravidiel poľnohospodárskej politiky s cieľom zvýšiť produkciu obilnín

25-07-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Konštrukcia a nasadenie mulčovačov

22-07-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre