Novinky

Užívané plochy poľnohospodárov sú zmapované kompletne elektronicky

17-05-2018
(zdroj: mpsr.sk)

Overenie účinnosti vybraných prípravkov proti nosánikovitým škodcom na ovocných plodinách

17-05-2018
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářsky Holovousy s.r.o.
(zdroj: Sady a vinice 1/2018, str. 14-16)

Možnosti racionalizácie chemickej ochrany rastlín

16-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín - 12/2018 - Blyskáčik na repke olejke

15-05-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 11.05.2018 - 17.05.2018

11-05-2018

Prečo sú obilniny tolerantné voči suchu?

10-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Termín na podávanie jednotných žiadostí pre poľnohospodárov sa blíži

10-05-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby

10-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika pre chemickú ochranu rastlín

09-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Poloautomatické usporiadanie kultúrnych dielov ako protierózne opatrenie

04-05-2018
NPPC - VÚPOP Bratislava