Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 19.08.2022 - 26.08.2022

19-08-2022

Dynamika sledovaných agrochemických parametrov poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike

19-08-2022
ÚKSÚP Bratislava, Odbor pôdy a hnojív

KLOSTRÍDIE ... príčina, následok ... alebo ACIDÓZA?

18-08-2022
FEED LAB s.r.o. Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov, jún 2022, str. 22-25)

Alternativní systémy chovu prasat

17-08-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Problematika ukončovania porastov medziplodín v praxi

12-08-2022
Biopratex s.r.o.

Ochrana pšenice proti listovým chorobám

10-08-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín, Ústav agronomických vied

Nároky plodín na dusík

03-08-2022

Péče o narozená selata

29-07-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Jadrové technológie pre odolnejšie poľnohospodárstvo

29-07-2022
(zdroj: www.fao.org)

Zdravie zvierat je dôležité pre zníženie emisií skleníkových plynov

27-07-2022
(zdroj: www.fao.org)